30., 31.jūlijā un 1.augustā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Gadalaiki” ("LLII-059 Seasons”) aktivitāšu norises centrs bija Kubuli. Kubulu pagasta ģimeņu biedrība, „Balvu rajona partnerības” izpilddirektore Irēna Začeva, Stacijas pamatskolas direktore Ruta Bukša, Kubulu pagasta kultūras nama vadītāja Maija Laicāne un Kubulu pagasta tautas deju kolektīvu vadītāja Zita Kravale bija noorganizējušas koncertu un vizītes programmu Kubulu pagastā lietuviešiem, kas ieradās no Kražiai pilsētas un citiem Kelmes rajona ciemiem.

 

 

Koncertā Kubulu kultūras namā piedalījās visas četru vecuma grupas „Cielaviņa” deju kolektīvi. Lietuvieši bija sajūsmā par skaistajiem kolektīvu tērpiem un profesionālo sniegumu. Pirmās dienas pēcpusdienā lietuviešu delegācija apmeklēja SIA „Ieviņas 2003” Balvu novadā un dabas parku „Balkanu kalni” Viļakas novadā, lai iepazītos ar tūrisma piedāvājuma un nakšņošanas iespējām biedrības „Balvu rajona partnerība” darbības teritorijā.

Sestdiena sākās ar zaļo tirdziņu un Sporta svētkiem.
Diemžēl zaļajā tirdziņā tirgotāju atsaucība bija maza un lietuviešiem nebija iespējams iepazīties ar Balvu novada amatnieku, mājražotāju un uzņēmēju precēm un produktiem. Sporta dienās startēja kubuliešu komandas un lietuvieši arī izveidoja vairākas komandas. Dalībnieku atsaucība bija liela, jo ikviens gribēja izmēģināt spēkus tradicionālās disciplīnās, piemēram, volejbols un stafetes, kā arī netradicionālās disciplīnās, piemēram, zābaku mešana un olu nešanā. Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva kubulietes, balvenietes Ievas Leišavnieces ģimene, lietuviešu komanda ieņēma otro vietu. Lietuvieši apskatīja arī Balvu pilsētas skaistākās vietas un apmeklēja SIA „Balvi Flora” kūdras purvu.


Kultūras koncertā, kas bija veltīts Annas dienai, piedalījās Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis, un trīs vieskolektīvi no Lietuvas. Jauniešu dejo kolektīvs no Kražiai dejoja tautas dejas un nodemonstrēja, ka lieliski prot dejot arī modernos deju ritmos. Etnogrāfisko dziedāt prasmi parādīja divi sieviešu kolektīvi no Kelmes rajona. Ansambļos dzied vairāk nekā četri dalībnieki, bet ieradušies Kubulos bija tieši četras dziedātājas no katra kolektīva. Apbrīnojam sieviešu drosmi dziedāt tikai četru cilvēku sastāvā.


„Patika, ka lietuvieši bija aktīvi un iesaistījās aktivitātēs. Viņi nebija vērotāji, bet bija aktivitāšu dalībnieki. Ar jauniešu deju kolektīvu šī bija jau otrā tikšanās, jo 2008.gadā tautas deju nometnes laikā, tieši šis kolektīvs piedalījās nometnē. Liels prieks bija vērot, ka jaunieši savu dejot prasmi ir pilnveidojuši. Lietuvieši dejo vienkāršas dejas ar vienkāršiem soļiem, neveido garas un sarežģītas horeogrāfijas. Man bija patīkami vērot lietuviešu deju vienkāršību. Interesanti bija vērot arī lietuviešu folkloras kopu sniegumu. Tas bija savādāks nekā dzied latviešu kolektīvs, vienkārši ,nesamākslots un dziļāki kolektīvi, kas liecina, ka lietuvieši kopj tautas tradīcijas. Ļoti priecājos, ka viens lietuviešu dejotājs runāja latviski, bija prieks runāt ar lietuvieti, kas prot latviešu valodu. Patīkami, ka lietuviešu delegāciju pavadīja pilsētas. Ar lietuviešu kolektīviem esmu tikusies dažādos sastāvos, mūsu kolektīvi ir viesojušies Lietuvā. Esmu priecīga, ka sadarbība iet plašumā un savā starpā iepazītās arvien vairāk cilvēki,” stāsta Maija Laicāne. Irēna Začeva piebilst, ka šajās trīs dienās izdevās sadraudzēties ar lietuviešiem un ir priecīga, ka nākamajā projekta aktivitātē, kas 20., 21. un 22.augustā notiks Kražiai pilsētā, piedalīsies Kubulu pagasta kolektīvi. Lietuviešu delegācija saka lielu paldies visiem organizatoriem un cilvēkiem, kas pastāstīja par savu uzņēmumu un nodarbošanos.


Vineta Zeltkalne, projekta vadītāja

DSC09304
DSC09577
DSC09525

Sub galleries

LATLTlogoBack to LV_LT_projekts

 

LATLTlogo