Biedrība “Balvu rajona partnerība” kopā ar projekta sadarbības partneri – biedrību “Kelmes rajona partnerība” turpina apstiprinātā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Gadalaiki” ( “LLII – 059 Introduce the seasons though tradicional cultural activities at Balvi and Kelmes districts”) īstenošanu.
28., 29. un 30.maijā Rugāju novada vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rugāji” un Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis, Balvu novada nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, mājražotāju un pašvaldību pārstāvji apmeklēja Kelmes rajonu. Iepazināmies ar uzņēmēju, nevalstisko organizāciju paveiktajiem darbiem un apmeklējām kultūrvēsturiskus objektus Kelmes pilsētā.

Delegācija nakšņoja divstāvu viesu namiņā Lupikai pagastā, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja uzņēmējs Albertas Margis. Lupikai kultūras dzīves vadītāja labprāt izrādīja kultūras namu, kurā darbojas divas kultūras jomā aktīvas biedrības: Kukečui un Vijurku sabiedriskās organizācijas. Biedrību biedru aizraušanās ikdienā ir lietuviešu tautas mūzikas dziedāšana. Biedrības kultūras nama telpās ir izremontējušas atsevišķas telpas un ierīkojušas cilvēka dvēselei vajadzīgu vietu – lūgšanu istabu, kurā atrodas no koka darināta Dievmātes figūriņa.


Kelmes pilsētas vēsturi iepazinām Kelmes muižas muzejā, apskatījām muzeja otrajā stāvā izvietota vietējo mākslinieku gleznu izstāde. Paskatoties caur logu, pavērās lieliska Kelmes pilsētas panorāma ar cēlajiem baznīcu torņiem. Muzeja pirmajā stāvā iepazināmies arī ar indiāņu cilts jurtu un tai piederošam lietām – izrādās, ka muzejs šādus neparastus eksponātus ieguvis, jo kāda kelmieša hobijs bijis iepazīt indiāņu dzīvi. Muižā redzētais mūs tā aizkustināja, ka, ieejot muižas zālē, etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Regīnas Čudarānes virsvadībā izcili izskanēja dziedātie “Pūt vējiņi”.


Semināra laikā Kelmes rajona partnerības valdes priekšsēdētājs Zenonas Mačernius, valdes pārstāve Irēna Myholaihene un projekta vadītāja Inga Vaitkeviciute iepazīstināja ar partnerības darbu un vadītajiem projektiem. Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja Ilona Džigure pastāstīja par biedrības darbu un realizētajiem projektiem, kā arī pateicās lietuviešiem par viesmīlību trīs dienu garumā.
Sestdien visu dienu Kelmes parkā darbojās lielais mājražotāju un mazo uzņēmēju tirdziņš. Rugājiete Veronika Janiša un balveniete Lucija Bukša tirgoja savus pašdarinātos darbus un rotas. Tilžēniete Lilita Gabrāne tirdziņa dalībniekiem piedāvāja savus rokdarbus: adījumus un tamborējumus. Tirgus dienā notika Lietuvas reģionu prezentācijas, prezentējot tradīcijas un spēles. Parkā paralēli tirdziņam varēja vērot lietuviešu tautas dejotājus un klausīties dziedātāju sniegumu.


Pēcpusdienā uz lielās skatuves notika vieskoncerts, kurā piedalījās viesi no Vācijas un Latvijas – Ogres un Rugāju novadiem Pirmie vieskoncertā pēc lietuviešu dziesmām uzstājās Lucijas Bukšas vadītais Rugāju novada tautas deju kolektīvs un Regīnas Čudarānes vadītais Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis, kuram asāku skanējumu piedeva Tilžas etnogrāfiskās kopas vadītājas Daigas Jēkabsones akordeons.

Vakariņu laikā, kas notika festivāla parkā pie uzņēmēja Albertas Margis teltīm rugājiešu dejotāji un dziedātāji lietuviešiem dziedāja latviešu tautasdziesmas, tika iemācīta jautrā deja „Oira, oira!”. Vectilžas pagasta folkloras kopas „Saime” dalībnieces Maruta Arule, Solveta Logina un Anna Jermacāne bija jautrākās un skaļākās atbalstītājas rugājiešu dziedātajām dziesmām un dejotajām dejām.


Projekta Vadības komitejas locekle no Rugāju novada, Rugāju novada domes deputāte un Balvu rajona sieviešu biedrības „Rudzupuķe” vadītāja Maruta Paidere ir gandarīta par rugājiešu sniegumu Lietuvā. Pateicoties projekta „Gadalaiki” aktivitātēm sadraudzējāmies ne tik ar lietuviešiem, bet arī savā starpā sadraudzējās Rugāju novada pašdarbnieki.


Deju kolektīva vadītāja Lucija Bukša izteica vēlēšanos arī turpmāk sadarboties ar Balvu rajona partnerību un piedalīties projekta aktivitātēs Lietuvā ar vēl pieciem deju kolektīviem, kurus viņa vada.
Etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Regīna Čudarāne atzīst: „Piedalīšanās projekta aktivitātēs un iepazīšanās tuvāk ar lietuviešiem palielina latviešu pašapziņu, jo no lietuviešiem ir ko mācīties ne vien tik dziedātājiem, bet arī pārējiem ”
Laikā no 2. līdz 4.jūlijam projekta ietvaros pie lietuviešiem brauks Viļakas novada pārstāvji.

Ilona Džigure, projekta „Gadalaiki” finanšu vadītāja

DSC00550
DSC00572
DSC00573

Sub galleries

LATLTlogoBack to LV_LT_projekts

LATLTlogo