Otrajā ziņu vēstulē aicinām apskatīt Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta nr. LLII-059 „Gadalaiki” fotogrāfiju reportāžas no realizētajām aktivitātēm.

 

Ziņu lapa latviešu valdodā - Zinu lapa Nr.2

Ziņu lapa angļu valodā - Zinu lapa Nr.2 angļu valodā

 

LATLTlogo