Biedrība "Balvu rajona partnerība" turpina individuālās, grupu  apmācības un konsultācijas potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības, mājražotāju un amatnieku projektu iesniedzējiem katru darba dienu Balvos, Tautas ielā 1, 2.stāvā.

       Pielikumā apmācību semināros izmantotā prezentācija.

Iepriekšēja pieteikšanās: tālrunis 29134410.

Stratēģijas administratīvā vadītāja: Ilona Džigure