Baltinavas novada iedzīvotāju grupai projektu Nr. 2014-KNHM-2-09 izdevās realizēt pilnā apmērā. Baltinavas novada sieviešu vokālajam ansamblim ir uzšūti jauni 13 skatuves tērpi, lai priecētu klausītājus ne tikai ar savu sniegumu, bet arī ar vizuālo tēlu. Doma uzšūt tērpus bija jau sen, jo ansamblis darbojas jau piekto sezonu. Ansamblis bieži uzstājas dažādos pasākumos, koncertos, skatēs.

Projektā iesaistītās sieviešu vokālā ansambļa dalībnieces saņemot pozitīvu rezultātu no „Balvu rajona partnerība” par projekta atbalstu, apzinājās iespējas iegādāties audumu, kas būtu piemērots skatuves tērpiem. Apskatījām audumus gan Rēzeknes, gan Balvu veikalos. Pēc ilgas meklēšanas mūs uzrunāja prece Balvu veikalā Ezera ielā 28-4, kas atbilda visu dalībnieču gaumei. Tur pat iegādājāmies diegus un bižutēriju.

Lasīt tālāk ...

Laika posmā no 2014.gada 1.maija līdz 15.septembrim Bērzkalnes pagasta dzīvokļu īpašnieku biedrība „Dillīši” īstenoja projektu Nr. 2014-KNHM-2-02 „Labi kaimiņi”. Projekta mērķis bija uzlabot Bērzkalnes pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Dillīši” iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicot abās kāpņu telpās kosmētisko remontu mājas iedzīvotāju spēkiem. Projekta kopējās izmaksas – EUR 800,00, no kuriem EUR 400,00 - KNHM fonda piešķirtais finansējums un EUR 400,00 - dzīvokļu īpašnieku uzkrātie līdzekļi nama remontdarbiem.

Lasīt tālāk ...

Balvu Bērnu un jauniešu centrā 10.septembrī noritēja projekta Nr.2014-KNHM-11 „Mēs to varam” noslēguma pasākums. Ar KNHM fonda un Balvu novada pašvaldības atbalstu projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2014” ietvaros tika izveidota aktivitāšu telpa, kur brīvajā laikā kopīgi pulcēties novada bērniem un jauniešiem. Telpā izveidotas divas zonas – virtuvītes zona un aktivitāšu zona. Jaunā telpa jau tiek aktīvi apdzīvota, vakaros tā ir pulcēšanās vieta, kur visi kopīgi skatās kino, dzied, spēlē, spēlējas, kā arī kaļ jaunus plānus! Telpa jau ir piedzīvojusi nometnes dalībnieku burziņus un grupas mēģinājumus. Telpas remontdarbos aktīvi palīdzēja Sandijs Bukšs, kuram bija tas gods atklāšanas dienā pirmajam ielēkt papīra durvīs un aicināt ciemiņus atjaunotajā telpā.

Lasīt tālāk ...

Šovasar biedrība „Vaivariņi” realizēja projektu Nr.2014-KNHM-2-10 „Baltā vilnas auduma, rakstainu jostu, celu apaudu iegāde”. NO KNHM fonda piešķīra EUR 399,50 un Baltinavas novada dome līdzfinansēja ar EUR 399,50. Projekta mērķis bija iegādāties audumu un citus materiālus, lai sašūtu jaunus baltos Abrenes brunčus.

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 5