Nereģistrēta kultūras atbalsta draugu kopa "Ritenītis" uzrakstīja projekta pieteikumu projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli 2013", ko finansēja Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Guvām atbalstu un veiksmīgi ir noslēgusies projekta Nr. 2013- KNHM- 1- 69 "Par prieku sev un citiem par prieku" īstenošana. Projekta kopējā summa sastādīja vairāk kā 1000 Ls. No fonda tika piešķirti līdzekļi 430 Ls, pašu līdzfinansējums 570 Ls.

Projekta mērķis: Uzbūvēt jaunu skatuvi un labiekārtot publisko pasākumu un brīvā laika pavadīšanas laukumu.
Ņemot vērā aktīvo un regulāro muzeja atpūtas laukuma izmantošanu un pieprasījumu pēc skatuves, kultūras atbalsta draugu kopa "Ritenītis" īstenoja šo ideju. Muzejs ir vieta, kuru patstāvīgi apmeklē novada bērni un jaunieši, jaunās ģimenes, iedzīvotāji un radošās kopienas, interešu klubu biedri un ciemiņi, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātāji un kolekcionāri. Līdz šim masu pasākumi, koncerti, izstādes un kopienu radošā darbošanās notika zaļā pļaviņā vai košumdārzā. Bija nepieciešama jauna skatuve un vides labiekārtošana.
Projekta rezultātā: mērķis ir sasniegts. Darba grupa un brīvprātīgie palīgi visus darbus paveica laicīgāk nekā bija plānots. Jaunā skatuvīte ir pievilcīga, gaiša, ar mākslinieces Annas Murašovas lielformāta gleznu skatuves mugursienas noformējumā. Blakus izbūvēti vārti ar vīteņaugiem, kas ved uz dīķi ar košām ūdensrozēm, soliņi un kāpnītes.
Nu mūsu jaunā skatuve jau piedzīvojusi estrādes mākslinieku Ingas un Normunda uzstāšanos, Benislavas etnogrāfiskā ansambļa sievu dziesmu skandēšanu un sporta dienas pasākumus. Uzlabojušās pulcēšanās un atpūtas vietas iespējas mūsu apmeklētājiem, sabiedrībai kopumā ilgtspējā. Skatuvei piekļuve ir brīva, izmantošanai brīvdabas pasākumiem pēc interesēm gan godu, gan svētku reizēs un ikdienā, apvienojot ar muzeja apmeklējumiem.
Kopīgā darbā esam guvuši gandarījumu un prieku par paveikto. Ar projektu vēlējāmies parādīt, cik daudz var izdarīt, vajag tikai uzdrošināties un rezultāti neizpaliks.
Paldies visiem projekta realizācijā iesaistītajiem - Vitālijam Kupčam, Intaram Stableniekam, Skaidrītei Stableniecei, Endijai Masai, Solvitai Korklai un visiem, kuri deva savu ieguldījumu un palīdzēja!
Darbi pēc projekta realizācijas nebeigsies un kopīgiem spēkiem turpināsim labiekārtošanas darbus - jo mēs to varam un gribam! Kultūras atbalsta kopas "Ritenītis" aktīvisti gaida pagasta ļaudis un ciemiņus un jūtas gandarīti par projektā paveikto.
Paldies Balvu rajona partnerībai un KNHM fondam par atbalstu un finansējuma piešķiršanu!

resized-DSC00894
resized-DSC00896
resized-DSC00897
DSC04470
resized-DSC04472
resized-33

Informāciju sagatavoja: projekta koordinators Andrejs Stablenieks
Foto : personīgais arhīvs

knhmlogo