Biedrība „Sukrums” īstenojusi projektu Nr. KNHM-1-74 „Solu izgatavošana Baltinavas vidusskolas ēdamzālei”. Finansējums projektam tika iegūts biedrības „Balvu rajona partnerība” organizētā un Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) fonda finansētā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2013”. Projekta kopējās izmaksas ir 484,55 LVL, no tiem 90 % jeb 436,09 LVL piešķirti no KNHM fonda, bet 10 % jeb 48,46 LVL ir Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta gaitā izgatavoti 32 soli Baltinavas vidusskolas ēdamzālei. No projekta līdzekļiem iegādāti kokmateriāli, kā arī līme, laka un koka skrūves, bet paveiktais darbs ir pašu baltinaviešu ieguldījums. Soli izgatavoti biedrības „Sukrums” kokapstrādes darbnīcā, kuras darbgaldi iegādāti, īstenojot LEADER projektu. Darbi noritēja kokapstrādes meistara- skolotāja Aigara Keiša vadībā, kopīgam darbam piesaistot gan skolēnus, gan brīvprātīgos jauniešus, gan skolas darbiniekus. Solus skolēni un skolas darbinieki ikdienā izmanto skolas ēdamzālē, bet soli ļoti noderīgi arī, organizējot dažādus pasākumus. Piemēram, Zinību dienas svētkos, sākot jauno mācību gadu, uz jaunajiem soliem sēdēja mazie pirmklasnieki.
Paldies visiem, kas šo projektu atbalstījuši un īstenojuši!

1017432
1017433
1017436
1017446
1017447
resized-IMG6557
resized-IMG6567

Informāciju sagatavoja: darba grupas dalībnieks Imants Slišāns
Foto: personīgais arhīvs

knhmlogo