KNHM fonds atbalstīja projektu Nr.2013-KNHM-1-02."Villaiņu auduma un diegu iegāde Baltinavas novada etnografiskajam ansamblim", piešķirot KNHM fonda finansējumu 90%-LVL 387,99 un projekta lidzfinansējums bija 10% LVL43,11.

Par doto naudu tika nopirkti diegi un izausts villaiņu audums. Projekta iesaistījās 13 etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces. Sievas projekta darbības rezultātā izveidoja villaines, kas ir atbilstošas tieši Ziemeļlatgales- baltā krāsā ar šī reģiona raksturīgo villaines rakstu un krāsu salikumu.

a
b
z-1
z-2

Informāciju sagatavoja: koordinatore Antoņina Krakope
Foto: personīgais arhīvs

knhmlogo