Jau tuvojas noslēgumam Kubulu pagasta Kalna ielas 11 mājas iedzīvotāju „Akāciju saimnieki” Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappi (KNHM) finansētais projekts „Māja, kurā gribas dzīvot” Nr. 2013-KNHM-1-45.
Projekta mērķis un pats projekts ir kā veltījums mājai „Akācijas” 50 gadu jubilejā! Mājas iedzīvotāji, paaudzēm vienojoties kopīgā darbā, veica kosmētisko remontu mājas kāpņu telpā, veidojot jaunās paaudzes attieksmi pret savu īpašumu.

Projekta kopējais finansējums sastādīja Ls 225,50, no kuriem Ls 202,95 finansēja (KNHM), bet Ls 22,55 paši mājas iedzīvotāji.

Mājas kāpņu telpa bija kļuvusi nobružāta un nepievilcīga:
• Latvenergo pārcēlto elektrības skaitītāju rezultātā (no kāpņu telpas uz āru) sienās palika caurumi;
• Mainoties televīzijas padevei, kāpņu telpā bija neskaitāmi vadu mudžekļi;
• Kāpņu laikumiņos izlūzušas flīzes;
• Sienas nobružājušās;
• Pastkastītes vecas un salūzušas.

Mājas iedzīvotāji ķērās pie darba un 5 talku ietvaros veica:
• Nomazgāja veco krīta segumu un aizšpaktelēja sienas;
• Aizmūrēja sienās caurumus;
• Nogruntēja sienu un griestu virsmas;
• Nokrāsoja griestus, sienas, durvis, kāpņu margas, vecās pastkastes;
• Uzklāja kāpņu laukumiņos jaunas flīzes;
• Piestiprināja vadus;
• Uzstādīja jaunu ziņojumu dēli.

Nu mājas kāpņu telpa ir gaiša, sakopta un pievilcīga. Mājas iedzīvotāji vairāk iepazinušies, sadraudzējušies un kopīgā darbā guvuši gandarījumu par paaudžu kopīgo darbu un darba tikuma nodošanu jaunajai paaudzei.

201307201135531
20130720113637
20130720123302
20130720123423
20130803103824
20130804131504
20130804131549
20130828201449

Projekta koordinatore Lija Bukovska
Foto: personīgais arhīvs

knhmlogo