Sestdien, 2014.gada 18.janvārī, biedrības „Balvu rajona partnerība” pārstāvji kopā ar uzvarētājprojektu dalībniekiem no biedrības Hokeja klubs „Žīguri MRS” un nereģistrētas iedzīvotāju grupas „Mēs saviem bērniem…” piedalījās Nīderlandes KoninklijkeNederlandscheHeidemaatschappij (turpmāk KNHM) fonda noslēguma pasākumā Lielvārdē. Žīguru hokejisti un Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vecāki un audzinātājas jau sen gaidīja šo pasākumu, jo Lielvārdē uzvarētājprojekti (katrs) saņēma čeku par 500,00 EUR, kuri tuvāko nedēļu laikā tiks ieskaitīti uzvarētāju kontos. Par šo līdzekļu izlietošanu Nīderlandes fonda pārstāvjiem nav jāsniedz atskaite. Iegūto finansējumu var izmantot gan pieredzes apmaiņas braucienā, gan atalgojumos, bet visi kā viens uzvarētāji gandrīz vienmēr šo iegūto balvu iegulda turpmākas savas idejas attīstībā.

Lasīt tālāk ...

Šogad biedrība „Balvu rajona partnerība” sadarbībā ar Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fondu (turpmāk KNHM fonds) pirmo reizi Ziemeļlatgalē organizēja KNHM projektu konkursu. Projektu konkursā iesniedza 74 projektus, atbalstīja 20 projektu pieteikumus.
Konkursa nolikums informēja, ka pēc projektu realizēšanas projektu vērtēšanas komisija ieteiks fonda finansētājiem divus projektus naudas balvas saņemšanai. Katrs nominētais projekts saņems EUR 500,00, šo summu uzvarētājs varēs izlietot pēc saviem ieskatiem. Iespēja saņemt naudas balvu, motivēja 20 projektu realizētājus darboties ļoti centīgi un atbildīgi.

Lasīt tālāk ...

Nereģistrēta kultūras atbalsta draugu kopa "Ritenītis" uzrakstīja projekta pieteikumu projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli 2013", ko finansēja Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Guvām atbalstu un veiksmīgi ir noslēgusies projekta Nr. 2013- KNHM- 1- 69 "Par prieku sev un citiem par prieku" īstenošana. Projekta kopējā summa sastādīja vairāk kā 1000 Ls. No fonda tika piešķirti līdzekļi 430 Ls, pašu līdzfinansējums 570 Ls.

Lasīt tālāk ...

KNHM projektu konkursa brīvprātīgā koordinatore Vineta Zeltkalne sagatavoja prezentāciju par realizētajiem projektiem 2013.gadā. Aicinām ielūkoties prezentācijā!!! Tajā var aplūkot kāda bija situāciju, kad KNHM fonda žūrija apmeklēja projektus pirms projektu atbalstīšanas un nākamajā slaidā var novērtēt kā situācija mainījusies pēc projekta īstenošanas.

Lasīt tālāk ...

Jauktā kora "Viola" dalībnieki piedalījās projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2013”, ko organizēja Nīderlandes fonds un „Balvu rajona partnerība”, lai piepildītu sapni par tautu tērpa komplektu. Tautu tērpa brunčus, bikses un kreklus koris iegādājās, realizējot LEADER apstiprināto projektu. Galvas rotas dalībnieces iegādājās pašas, bet tautu tērpa komplektam ļoti nepieciešamas arī vestes.

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 6