Pagājušajā nedēļā 31.jūlijā vietējās rīcības grupas „Balvu rajona partnerība” pārstāvju delegācija apceļoja Smiltenes novadu un iepazinās ar LEADER programmā īstenotajiem uzņēmējdarbības un teritorijas attīstības projektiem “Abulas lauku partnerībā” laika periodā no 2015.gada. Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā iekļautie, jau īstenotie projekti ieinteresēja gan Ziemeļlatgales uzņēmējus, gan nevalstisko organizāciju, gan pašvaldību pārstāvjus.

Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākuma daudzveidīgā programma bija ļoti interesanta, ar nenogurstošu interesi to izbaudījām no pulksten deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā!

Mūs sagaidīja pati Kalnamuižas firsta madāma izsmalcinātā tērpā Mairas Kuprišas personā un stāstīja par Smiltenes Tehnikuma un biedrības “Smiltenes pagasta attīstībai” īstenotajiem LEADER projektiem Kalnamuižā. “Abulas lauku partnerības” startēģijas administratīvā vadītāja Sveta Rozīte iepazīstināja ar “Abulas lauku partnerības” darbības faktiem un skaitļiem. Biedrība izveidota 2006.gada decembrī. Tās darbībā iesaistījās Smiltenes pilsēta un septiņi pagasti tās apkaimē (Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti). Ģeogrāfiski Partnerības darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, kas iekļaujas Smiltenes novada teritorijā un aizņem 816,6 km² lielu teritoriju un tajā dzīvo vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju. Partnerības misija ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos tajās, ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Partnerības darbības teritorijā, būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem. Mācīt cilvēkus strādāt tajos apstākļos, kādos viņi dzīvo, un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami. Īstenojot projektus, lauku iedzīvotājiem pašiem ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti savā teritorijā, sakārtot vai izveidot infrastruktūras objektus, veidot un uzlabot nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.

Apbrīnas vērta ir rezultatīvā pašvaldības sadarbība ar Biedrību “Tehniskais sporta klubs Smiltene”, stratēģiski attīstot un labiekārtojot sporta infrastruktūrai atvēlēlo piepilsētas teritoriju. Biedrības vadītājs Vairis Tralla un Smiltenes novada pašvaldības attīstības daļas vadītāja Ieva Dille pastāstīja par īstenoto kopprojektu Tepera kartinga trases atjaunošanai. Novada TIC dāmas izveda ekskursijā caur Veco parku uz Smiltenes Tautas lietišķās mākslas Studiju, kur Liene Strazdiņa stāstīja par tautas tērpu darināšanu un īstenotajiem projektiem.

Īpašs šarms bija Brantu muižas atdzimšanas stāstam, ko ar stāstnieces vieglumu mums pasniedza Ilze Brante. Pēc gardajām pusdienām Brantu muižā, Donās kopīgi ar Ilzi Briedi guvām rotaļīģi vēsturisku ieskatu tradicionālajā maizes cepšanas procesā.

Interesanti bija klausīties Kainaižu saimnieces stāstu par BIRZĪ ģimenes biznesu - Bērzu sulu pārstrādi – bērzu sulu un sīrupu ražošana un to, cik lietderīgs atbalsts ir LEADER projektos pieejamais finansējums.

Izgaršojām InGo musli batoniņus un sev par lielu pārsteigumu nokļuvām arī Kūku dekorēšanas darbnīcā – brīnišķīgs, iedvesmojošs stāsts par kopprojektu Atpūtas bāzē "Slīpi" sadarbībā ar SIA “LKL Nami”. Par īstenotajiem projektiem stāstīja Antra Ķikute. Gundars Cers demonstrēja interesentiem hidrobaikus un bija iespējams arī tos izmēgināt ar braucienu pa ezeru.

Ar Palsmanes ciema īstenotajiem projektiem un sabiedriskajiem projektiem iepazīstināja Tigna Podniece. Līnījdeju mēginājumā pat ielocījām kājas – tagad ir saprotams arī Palsmanes moto “Vieta, kur dejot” . Sarmīte Mašina no zs Kalnagrīvas cienāja ar sukādēm un ābolu sulu.

Smiltenes novada ļaudis lepni saka: “Mums ir ko parādīt!” Pavadot visu dienu Smiltenes pusē, mums nākas piekrist – mums bija ko redzēt!

Paldies “Abulas lauku partnerības” pieredzes brauciena organizatoriem par daudzveidīgi saplānoto programmu un visiem iesaistītajiem par laipno uzņemšanu!

Dažas no pieredzes brauciena dalībnieku atziņām:

“…Šie pieredzes apmaiņas braucieni dod cerību, ka mūsu valsts virzās attīstbas virzienā. Guvu jaunas prasmes maizes cepšanā, kūku dekorēšanā. Smēlos drosmi virzīt savus sapņus un planus tālāk, labākai nākotnei, gaišākai rītdienai…”

“…Paldies par iespēju tikties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas iesdvesmo!...”

“…Pieredzes apmaiņas brauciens veicināja jaunu ideju rašanos!...”

“…Šāds brauciens noteikti veicina sadarbību starp iestādēm, uzņēmējiem un citiem tūrisma jomas pārstāvjiem, no dažādiem novadiem, veicinot jaunu piedāvājumu un tūrisma pakalpojumu veidošanos…”

“…Arī mazs cinītis var gāzt lielu vezumu!...”

Teksts:

Mārīte Orniņa

LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos