Gaidam interesentus informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā

“Abulas lauku partnerības” īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības un teritorijas attīstībai Smiltenes novadā

Mērķgrupa pasākumam:  VRG un potenciālie projektu iesniedzēji

Vieta: Abulas lauku partnerības darbības teritorija – Smiltenes novads

Datums: 2019.gada 31. jūlijs

    Ierašanās Smiltenes pagasta Kalnamuižā plkst. 9.00 un noslēgums plkst.18.30 Palsmanē. Turpinājumā atpakaļceļš uz biedrību "Balvu rajona partnerība".

Atverot rakstu - pielikumā dienas kārtība.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts!

Brauciena izmaksas SEDZ biedrība “Balvu rajona partnerība” no LEADER programmas Sabiedrības aktivizēšanai paredzētā finansējuma potenciālajiem projektu iesniedzējiem!

Brauciena dalībniekiem  VRG stratēģijas administratīvajai vadītājai  pēc pieredzes brauciena - jāiesniedz rakstisks pārskats par dalību pasākumā un gūtajām atziņām un iegūto pieredzi .

Lūgums pieteikties līdz 17.jūlijam:

 MĀRĪTE ORNIŅA
Valdes priekšsēdētāja
LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis: + 371 26451959
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vai 

ILONA DŽIGURE
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja

Tālrunis: +371 29134410

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PALDIES PAR ATSAUCĪBU PIEDĀVĀTAJĀ SADARBĪBĀ!