Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002 

     2019. gada 8. maijā Balvu novada muzejā notika projekta “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” atklāšanas konference.

     Pasākums pulcēja vairāk kā  40 dalībniekus, kuri būs tieši vai netieši iesaistīti projekta ieviešanā. Kopā darbosies gan 7 vietējo rīcības grupu jeb Partnerību darbinieki, gan Latgales reģiona tūrisma asociācijas „Ezerzeme” pārstāvji, gan 14 iesaistīto pašvaldību tūrisma speciālisti. Tā kā jau šovasar ir paredzēts uzstādīt velo ceļa norādes zīmes visā velomaršruta garumā (374,7 km)  no Daugavpils līdz pat Gulbenei, tad konferences darba kārtībā bija dažādas praktiskas tēmas par un ap velotūrismu. Uzaicinātie eksperti dalījās pieredzē un stāstīja, kas jau līdz šim ir paveikts Latvijā velomaršrutu jomā un kā jaunais marķētais Austrumlatvijas posms iekļausies kopējā Eirovelo 11 velomaršrutā, kas sākas Atēnās, Grieķijā un noslēdzas Nordkapā, Norvēģijā.

    Konferences dalībnieki vienprātīgi atzina, ka šim maršrutam ir jākļūst par ierosinātāju tam, lai velomaršrutam piegulošajā apkārtnē – apmēram 20 km rādiusā, uzņēmēji attīsta jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas izriet no velotūrista vajadzībām un interesēm un, savukārt, pašvaldībām jāplāno attiecīga infrastruktūra savu iespēju robežās. Jau pasākuma gaitā izskanēja velotūristiem nepieciešamie pakalpojumi – iespēja iznomāt velosipēdus, velosipēdu remonts un apkope, ēdināšanas iespējas, labiekārtotas atpūtas vietas un  naktsmītnes un, protams, labi ceļi. Galvenie nosacījumi, kas raksturo labu velomaršrutu ir VELO DRAUDZĪGS,  kas nozīmē -  pievilcīgs, drošs, komfortabls.

    Projekta ietvaros jau šī gada rudenī 7 vietās Latgalē tiks organizēti apmācību semināri tūrisma un citiem uzņēmējiem par to, kādi ir velo tūristi un viņu vajadzības, kuri ceļos pa Eirovelo 11, velotūrisma piedāvājumu integrēšana esošajos tūrisma pakalpojumos un produktos, kā arī  mārketinga, tai skaitā digitālā mārketinga, prasmju uzlabošana tūrisma uzņēmējiem.  Visas šīs prasmes noderēs arī esošo tūrisma pakalpojumu reklamēšanai un attīstīšanai.  Ceram uz uzņēmēju atsaucību un produktīvu sadarbību tūrisma jomā.

   Projekta “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” aktivitātes noritēs līdz 2021. gada  augustam un ietvers Austrumlatvijas velotūrisma attīstības stratēģijas izstrādi, kuras sastāvā ir Rīcības plāns tās ieviešanai, velo maršruta EuroVelo 11 marķēšanu - velo norādes zīmju uzstādīšana visā 374,7 km garajā velomaršruta Austrumlatvijas posmā 14 pašvaldību teritorijās, informācijas stendu un velostatīvu izvietošanu vairākās atpūtas vietās, drukātas Latgales velomaršrutu kartes izdošanu, apmācību seminārus, velomaratonu - velo svētkus, projekta noslēguma konferenci un velomaršruta Eirovelo 11 Austrumlatvijas posma prezentāciju.

   Projekta atklāšanas konferences prezentācijas:

  • L.Kondrāte: Latgales tūrisma piedāvājuma raksturojums. Tā atbilstība velotūrisma prasībām, skatīt šeit...
  • Raitis Sijāts, EuroVelo tīkla attīstības tendences Eiropā un EV11 maršruta turpmākās attīstības iespējas Latvijā, Eiropā, skatīt šeit...  
  • Andris Klepers, Latgales tūrisma pieprasījums un piedāvājums Latvijas tirgus kontekstā. Tūrisma attīstības nākotnes tendences, skatīt šeit...  
  • Santa Paegle, Velotūrista vajadzības: no teorijas līdz praksei, skatīt šeit... 

Projekts  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Mārīte Orniņa

Biedrība “Balvu rajona partnerība”

Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

Sabiedrisko attiecību un publicitātes jautājumos