,    

    Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 5. kārtas sabiedriskā labuma projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”.

    Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2019. gada 23.aprīlī biedrības valde apstiprināja atklāta 5. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

    Finansējums pietika 22 projektiem no 32. Zem svītras palika 10 pozitīvi novērtētie projektu pieteikumi, kurus VRG noraidījusi publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ, kas dod cerības pirmajiem zem svītras palikušajiem projektiem iespēju tikt atbalstītiem, ja kāds projekta pieteicējs savu projektu atsauc, dažādu apstākļu vai iemeslu dēļ.  Atsevišķi sabiedriskā labuma projektu atsaucēji bija iepriekšējās kārtās.

      Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku, idejām un darbu projektu izstrādē!

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošānā - realizējot jaunos projektus!

Atverot rakstu pielikumā redzami 5.kārtas rezultāti.

Stratēģijas vadītāja: Ilona Džigure