Šī gada februārī Balvu rajona partnerības stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure un administratīvās vadītājas asistente Ieva Leišavniece piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Alūksnes lauku partnerībā. Pasākums bija ļoti pamācošs un saturīgs.

     Alūksnes lauku partnerība ir pirmā VRG, kura ir veikusi projektu izvērtēšanas procesu atbilstoši jaunajai kārtībai, kura ir izveidota un saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām stājusies spēkā 01.08.2018.

    Alūksnes lauku partnerība piedāvāja informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumu VRG pārstāvjiem – “Projektu vērtēšanas process pēc jaunās kārtības no VRG skatupunkta”.   Pasākumā tika iekļauta pieredzes apmaiņa par Alūksnes lauku partnerības pieredzi, darbā ar projektu pieņemšanas kārtas organizēšanu, izvērtēšanu un dokumentu sagatavošanu. Tika skatāma prezentācija par Alūksnes lauku partnerības praktisko pieredzi, norisinājās diskusija starp VRG pārstāvjiem , kuras laikā bija iespēja kopīgi domāt par jauno vērtēšanas procesu , apmainīties ar viedokļiem un izdarīt secinājumus.

     Pasākumā tika iekļautas līdz šim Alūksnes lauku partnerības teritorijā īstenoto LEADER projektu apskate.

     Apskatījām Alūksnes novada Sabiedrības centru , ko izveidoja biedrība “Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kuram ēku Dārza ielā 8 nomā nodevusi Alūksnes novada pašvaldība. Šeit ikdienā darbojas NVO un reliģiskās organizācijas un savu darbību  veic aktīviem iedzīvotāji. Centra piedāvā telpas semināru, tikšanos, apmācību, u.c.nelielu pasākumu organizēšnai.

  Iepazināmies ar ģimenes uzņēmumu SIA “Benevilla” , kura savu darbību uzsāka 2016.gadā un tajā pašā gadā iesniedza divus LEADER projektus izveidojot nelielu, omulīgu viesnīcu “Benevilla” ar 6 numuriem un ēdamzāli. Otra projekta ietvaros tika izveidota kafejnīca, kurā sezonas laikā tiek tirgoti savi augļi un ogas, un tiek piedāvāti dažādi to produkti – limonāde, saldējums, kūkas, deserti u.c. Viesnīcas darbībā ir iesaistījusies visa ģimene un pat draugi.

 Teksts: Ieva leišavniece