Laika periodā no 10. līdz 15.decembrim septiņas Ziemeļļatgales  mākslinieces-amatieres kopā ar Smiltenes  pārstāvēm piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā pie Somijas nevalstiskās biedrības “LAG Karhuseutu”.

     Brauciens uz Somiju ir turpinājums starpvalstu sadarbības projektam “Handicraft festival – transnational cooperation project” , kur projekta partneri ir Abulas lauku partnerība, Balvu rajona partnerība un “LAG Karhuseutu” no Somijas.

     Mazajā Kokemaki pilsētiņā, vecajā sierotavas ēkā , kur ierīkota rokdarbnieku, mākslinieku un amatnieku māja, Somijas amatnieki un mākslinieki latvietēm radošajās darbnīcās rādīja savas prasmes un mācīja radīt gan somiem raksturīgus dažādus rokdarbus, piemēram rokdarbu somiņas no auduma, Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un adītas rotaļlietas, gan trīsdemensiālas vides instalācijas no būvniecības atkritumiem.

    “Ieguvām jaunas idejas savām rokdarbu prasmēm, taču lielākais ieguvums no šā brauciena ir cilvēciskie kontakti un draudzības saites” saka mūsu mākslinieces-amatieres.

    “Aizbraucot uz Somiju atskāru savus talantus, guvu  sapratni par radošām lietām” - Antas Zeltiņas komentārs.

    Dinai Babānei ir vislielākais gandarījums par to, ko darīja pirmo reizi.  Inese Matisāne un Dina Babāne no būvniecības atkritumiem izveidoja putnu interjera- eksterjera objektu (mākslas objektu).

    Ar Somijā gūto pieredzi mākslinieces dalīsies un idejas nodos saviem domubiedriem Ziemeļlatgalē.