Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Kopā 4.kārtā iesniegti 16 projekti.

Rīcībā 1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē, iesniegti 16 projekti. Rīcībā 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai  - nav iesniegti projekti.

4.kārtā piešķirtais finansējums ir 113 209,84 EUR. (R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē – 92 209.84 EUR R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai – 21 000.00 EUR)

 

4.kārtā kopā pieprasītais publiskais finansējums: 153 682,24 EUR. 

Pieprasītais finansējums pārsniedz  piešķiro finansējumu par 40 472,40 EUR.

 

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.