KONFERENCE


“LEADER projekti – iespējas attīstībai un izaugsmei Ziemeļlatgalē 2017”
2017.gada 22.decembris,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes ielā 2b, Balvi

DARBA KĀRTĪBA


13.00 Reģistrācija un kafija


KONFERENCES ATKLĀŠANA
13.30 - 13.40 Biedrības “Balvu rajona partnerība” valdes priekšsēdētājas L. Pomeres uzruna
13.40 – 14.00 Ziemeļlatgales četru novada domju priekšsēdētāju / pārstāvju – uzrunas


LEADER ĪSTENOTIE PROJEKTI 2017.GADĀ VRG TERITORIJĀ
14.00. – 14.20 Prezentācijas – īstenotie LEADER projekti Balvu novadā un dziesmas no Tilžas
14.20 – 14.40 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Viļakas novadā
14.40 – 15.00 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Rugāju novadā
15.00 – 15.20 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Baltinavas novadā
15.20 - 15.30 Pieredze 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā Kandavā
Biedrības “Balvu rajona partnerība” valdes locekle Maruta Paidere
15.30 - 16.00 Ziemeļlatgalē īstenotie uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projekti
Biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure
16.00 – 16.40 Iesāktais darbs starptautisko projektu ietvaros VRG un paveiktās aktivitātes ar esošajiem sadarbības partneriem.   Administratīvās vadītājas asistente Liene Pomere

16.40 – 17.00 Diskusijas
17.00 Kafija ar uzkodām
Neformālās sarunas LEADER projektu noskaņās.
Konferencē ieeja par brīvu.


Kontaktinformācija: pieteikties līdz 15.12.2017. pie Ilona Džigure, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29134410