Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārā projektu ideju ģenrēšanai un sadarbības veicināšanai ziemeļlatgalieši devās uz Gulbenes novadu, lai smeltos pieredzi pasākumā „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā.
      Tā kā kaimiņu novada biedrība „SATEKA” sadarbībā ar Gulbenes novada uzņēmējiem, mājražotājiem un sabiedriskajām organizācijām piedāvā Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārus projektu ideju ģenrēšanai, sadarbības veicināšanai, kur semināros iekļauta informācijas un pieredzes apmaiņa ar Gulbenes novadā esošajiem mājražotājiem un uzņēmējiem, kā arī Gulbenes novada aktīvākajām sabiedriskajām organizācijām, biedrības “Balvu rajona partnerībā” esošie 15     potenciālie projektu iesniedzēji šoruden, 11.un 12.oktobrī devās uz Gulbenes novadu.
      Pasākuma programmā iekļautajiem mājražotājiem, uzņēmumiem, saimniecībām un sabiedriskajām organizācijām ir pozitīva pieredze LEADER projektu realizēšanā, kā arī tiek domāts par jaunu ideju virzīšanu. Pasākumā piedalījās Ziemeļlatgales daudzi uzņēmēji, mājražotāji, saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības iestāžu darbinieki un sabiedriski aktīvi iedzīvotāji,  kā arī žurnālistu pārstāvji, kuri nebija ieradušies, lai izvēdinātu galvas, bet gan, lai apkopotu informāciju un idejas, kuras pēc tam lietderīgi , ar pievienoto vērtību, ieviestu ikdienas darbos.
      Pateicoties LEADER projektiem Gulbenes novadā tiek veicināta iedzīvotāju aktīva iesaiste dažādās aktivitātēs, sakopta vide, atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums, kas kopumā veicina tūrisma attīstību, ko arī vēlamies ieviest biedrības “Balvu rajona partnerība” Ziemeļlatgales darbības teritorijā visos 4 novados: Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas!

Pielikumā skatīt programmu.

Teksts un foto: Ilona Džigure