Alūksnes un Apes novada fonds oktobrī organizē 2 apmācības LĪDERIEM un BRĪVPRĀTĪGAJIEM. Galvenā mērķauditorija ir nevalstisko organizāciju un neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, un labprāt uzņemsim arī kādu uzņēmēju vai pašvaldības pārstāvi.

Šobrīd uz LĪDERU apmācībām pieteikušies vairāki Alūksnes un Apes novada NVO līderi un uzņēmēji.

Ļoti vēlamies satikt iespējami dažādus reģiona cilvēkus, tāpēc aicinām Ziemeļlatgales novadu pārstāvjus iesaistīties!

LĪDERU APMĀCĪBAS notiks 6.-7.oktobrī Apes novada "Kalnarušķos". Pieteikšanās līdz 2.oktobrim!

 

BRĪVPRĀTĪGO APMĀCĪBAS notiks 20.-21.oktobrī tajā pašā vietā.

Dalība ir bez maksas, nakšņošana un ēdināšana tiek finansēta no projekta "Radošā potenciāla skola", ko finansē Ziemeļvalstu Ministru padome.

Vairāk informācijas un saite uz pieteikuma anketu šeit: http://www.aanf.lv/apmacibas-lideriem-un-brivpratigajiem

Ar cieņu,

Ilze Zvejniece

Projekta vadītāja