Saulainajās vasaras dienās 2017.gada 10. un 11. augustā, biedrība “Balvu rajona partnerība” uzņēma ciemiņus no vietējās rīcības grupas Mulgimaa Arenduskoda, kuri, līdzīgi kā mūsu biedrība nodrošina LEADER programmas ieviešanu savā darbības teritorijā.
   Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija veicināt sadarbību un zināšanu apmaiņu par vietējo uzņēmēju produktu ražošanu Ziemeļlatgalē. Sava brauciena laikā igauņi 41 cilvēka sastāvā devās uz biedrības “Balvu rajona partnerības” darbības teritoriju Ziemeļatgalē – Balvu, Viļakas un Rugāju novadiem.
     Pirmais pieturas punkts Balvu novadā viesiem bija SIA „AMATI projekts”, kuri ir realizējuši vienu no inovatīvākajiem uzņēmējdarbības projektiem. Vietējā rīcības grupā Mulgimaa Arenduskoda iepazinās ar „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru” Balvos. Ciemiņi no Igaunijas redzēja kā tiek izgatavoti no dažāda veida dzijām un to sajaukumiem džemperi, jakas, cimdi, cepures uzņēmumā „ECO FABRIKA” , kā arī varēja iepazīties tuvāk un uzzināt sīkāk par profesionālo gaismu tehniku, ko piedāvā uzņēmums SIA „Čivix”.
    Nākošajā dienā Igauņu grupa devās uz dabas parku „Balkānu kalni”, kurā apmeklētāji iepazina aromātu pasauli garšaugu dārzā. Vēlāk ciemiņi devās uz z/s „Kotiņi”, pēc kura apmeklējuma igauņi atzina, ka pie viņiem šādas ražotnes nav un ar interesi uztvēra to, kas tika stāstīts un rādīts.
     Noslēgumā ciemiņi pastaigājās pa Rugājiem un apskatīja realizēto LEADER projektu Skeitparks, kas ir nozīmīgs ieguldījums Rugāju novada bērnu un jauniešu brīvā laika dažādošanai un aktīvas atpūtas veicināšanai svaigā gaisā

.
Informāciju sagatavoja: administratīvās vadītājas asistents Liene Pomere