No 1.līdz 2. augustam 12 armēņu uzņēmēji ciemojās Ziemeļlatgalē , lai pieredzes apmaiņas brauciena laikā apmeklētu lauku tūrisma saimniecības un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus, lai smeltos sev jaunu pieredzi. Pēc tikšanās Rugāju novada domē ar pašvaldības pārstāvjiem un nelielas prezentācijas ar ieskatu uzņēmējdarbībā Latgalē, armēņu uzņēmēji iepazinās ar Armēnijai netipiskām vietām – apmeklēja zemnieku saimniecības “Dālderi” Balvu pagasta kūdras purvā augošos lielogu dzērveņu stādījumus, nogaršoja krūmmelenes un noklausījās saimnieces Sandras Paideres stāstījumu par šādu uzņēmējdarbību.
   Lielu interesi izraisīja apmeklējums zemnieku saimniecībā “Kotiņi” Viļakas novadā, kur saimnieka Alda Ločmeļa aizraujošais stāstījums par saimniecības attīstību un birokrātisko šķēršļu pārvarēšanu mijās ar dažādiem atgadījumiem no biznesa dzīves.
    Tilžas pagastā retromotociklu “Rūsa vējā” saimnieks Kaspars Romanovs iesaistīja visus armēņus dinamiskā spēlē, kuras uzvarētājiem tika izbrauciens ar retromotociklu.
     Viesu nakšņošanu nodrošināja viesu nams “Rūķīši” un Jānis Auziņš Rugājos. Greznā uzņemšana un bagātīgās vakariņas viesus sajūsmināja un pārsteidza, jo pilnībā atšķīrās no Armēnijas tradīcijām. Armēņus pārsteidza Latvijas dabas bagātības, kā arī viņi atzinīgi novērtēja vietējo cilvēku sirsnību, vienkāršību un viesmīlību, un pateicās visiem par viņiem piedāvāto daudzpusīgo programmu un saimniekiem par veltīto laiku.
Armēņu uzņēmējiem programmu pa Ziemeļlatgali piedāvāja Balvu rajona partnerība ar tās biedra, Rugāju novada domes atbalstu pēc Latvijas Lauku foruma aicinājuma.

Informāciju sagatavoja Mārīte Orniņa, biedrības “Balvu rajona partnerība” biedre, Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja