Īstenojot LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL05-L413101-000004 “Malkas gabalošanas un skaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem dzīves vietā”, kopš 2014.gada oktobra, bijušā Balvu rajona teritorijas iedzīvotājiem ir pieejams jaums pakalpojums, kuru piedāvā jaundibinātais uzņēmums SIA ”North Latgallian firewood”, kas nodarbojas ar skaldītas un kaltētas malkas, kā arī kamīnmalkas ražošanu.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, atbilstoši Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā rīcības plāna 2.rīcībā „Uzņēmējdarbības dažādošana”.


Projekta ietvaros tika iegādāts pārvietojams malkas skaldītājs un uzņēmums šobrīd vietējiem iedzīvotājiem par samaksu piedāvā:
• iegādāties gatavu sagabalotu, saskaldītu, sausu malku.
• Tilžā uz laukuma ”Arājs” sagabalot un saskaldīt jūsu atvesto malku.
• izbraukt pie klienta uz norādīto adresi, lai sagabalotu un saskaldītu malku pēc vēlamajiem izmēriem.


Projekta attiecināmo izmaksu summa ir EUR 10100,00 bez PVN, no kuras Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai projekta realizēšanai piešķīra 60% EUR 6060,00 apmērā, bet parējos 40% apmaksāja pats uzņēmums SIA North Latgallian Firewood.


Būsim priecīgi palīdzēt sagādāt siltumu jūsu mājoklī.
Gaidām jūsu zvanus mob.t. 26425960 vai rakstiet uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informāciju sagatavoja Kaspars Romanovs
Foto: Kaspars Romanovs

 

IMG20141007121907
IMG20141007121943